Obsługa prawna przedsiębiorców

  • wszelkie czynności z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz przekształcania przedsiębiorstw oraz ich bieżącej działalności,
  • prawo nieruchomości i obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
  • wsparcie prawne przy tworzeniu spółek prawa handlowego,
  • dokonywanie i modyfikacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.