Prawo administracyjne

  • pomoc prawna w sporządzaniu różnego rodzaju pism urzędowych, dotyczących spraw załatwianych m.in. w Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Starostwie Powiatowym, czy w Urzędzie Skarbowym,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • sporządzania skarg administracyjnych i kasacyjnych oraz reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.