Prawo cywilne

  • sprawy o zapłatę,
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • sprawy dotyczące prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, zwrotu nakładów na nieruchomość, odwołania darowizny,
  • podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
  • funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
  • sprawy o eksmisję,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • reprezentację w fazie postępowania ugodowego, mediacyjnego, jak również na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • negocjowanie, tworzenie, analiza i opiniowanie umów oraz sporządzanie opinii prawnych.