Windykacja należności

  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  • wnioski egzekucyjne oraz o nadanie klauzuli wykonalności,
  • pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji komorniczej,
  • powództwa przeciwegzekucyjne i opozycyjne,
  • pomoc w sprawie restrukturyzacji zadłużenia,
  • reprezentowanie wierzycieli, jak i dłużników na etapie przedsądowym, w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego.