Szymon www.Prawnik-goleniow

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach których studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rostocku, w Niemczech.

Po zakończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.

Pełni również funkcję Sekretarza Prezydium Sądu w Sądzie Arbitrażowym Pomorza Zachodniego.

Zagraniczne doświadczenie adwokata obejmuje praktykę w Izbie Prawa Handlowego Sądu Landgericht Rostock, a także pracę w Kancelarii Adwokackiej Geiersberger Glas & Partner mbB Rechtsanwälte w Rostocku.

Adwokat jest finalistą konkursów arbitrażowych Willem C. Vis Moot w Wiedniu oraz „LEWIATAN” przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie.

Specjalizuje się prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz windykacją należności.

Poza arbitrażem, szczególny nacisk kładzie na alternatywne metody rozwiązywania sporów, z uwzględnieniem mediacji.

W sprawach karnych z powodzeniem występuje w charakterze obrońcy oskarżonych albo pełnomocnika pokrzywdzonych.

poplawski
Adam Popławski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim.

Po zakończeniu aplikacji i złożeniu z wyróżnieniem egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.

Wykładowca prawnych aspektów negocjacji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie oraz mediacji w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Prelegent na szczecińskich i poznańskich Tygodniach Mediacji.

Profesjonalny mediator – prowadzi postępowania mediacyjne przede wszystkim w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Wpisany jako mediator na listy:

· Sądu Okręgowego w Szczecinie;

· Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

· Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych w Szczecinie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym oraz karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym oraz w sprawach o ochronę dóbr osobistych.