wojciech_filochowski


Wojciech Filochowski

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które ukończył broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Aplikację adwokacką odbywałem przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, pod patronatem adw. Zbigniewa Śmigielskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich w Szczecinie.

Brałem udział w licznych szkoleniach i prelekcjach naukowych, zdobywając dogłębną wiedzę z dziedzin prawa stanowiących obszar moich szczególnych zainteresowań, tj. prawa cywilnego, rodzinnego, jak również procesu karnego i spraw pracowniczych oraz administracyjnych. W swojej dotychczasowej praktyce zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i podmiotów publicznych, co umożliwiło mi pogłębienie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. Wiele lat pracy w kancelariach adwokackich pozwoliło mi na zdobycie bogatego doświadczenia procesowego przed sądami i to zarówno w roli pełnomocnika w sprawach cywilnych, rodzinnych, czy gospodarczych, jak również jako obrońca w sprawach karnych. Bardzo dobrze odnajduję się również w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, reprezentującego osobę pokrzywdzoną przestępstwem.

Wielokrotnie odbywałem spotkania z uczniami szkół, przekazując im wiedzę z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również uświadamiając o przysługujących im prawach konsumenta. Broniąc interesów moich Klientów występowałem również kilkukrotnie w programach interwencyjnych, np. w „Interwencji” Telewizji Polsat. Ponadto stale publikuję w prasie lokalnej artykuły upowszechniające świadomość prawną w miejscowej społeczności.

Prowadząc powierzone mi przez Klientów sprawy, jako Adwokat zapewniam najwyższy poziom przygotowania merytorycznego, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy adwokackiej oraz gwarancję zaangażowania i stałego kontaktu z Klientem od rozpoczęcia współpracy aż do zakończenia sprawy.