Prawo pracy

  • reprezentowanie pracownika, jak również pracodawcy w sprawach o: ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie wypowiedzenia za bezskuteczne, sprostowanie świadectwa pracy,
  • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy,
  • odszkodowanie w innych sporach z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, i innych aktów wewnątrzzakładowych.
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu molestowania, mobbingu i dyskryminacji.